Definicions Català

  • Produir una cosa en una altra un efecte o un canvi determinats: el clima influeix en el caràcter de les persones.