Definicions Català

  • Condició d'inflat.
  • Distensió deguda a un inflament.