Definicions Català

  • Acció i resultat d'inflar o inflar-se.
  • economia Increment generalitzat i persistent dels preus de les mercaderies i serveis, amb la reducció del poder adquisitiu del diner.