Definicions Català

  • Persona que té pocs anys de vida. sin:  criatura,  nen,  xiquet infant de pit o infant de mamella Infant que encara mama.
  • Persona ingènua com un infant: us heu comportat com infants.
  • Soldat que es desplaça a peu.
  • Títol honorífic que un rei concedeix a un membre de la seva família.