Definicions Català

  • De la indústria o relacionat amb aquesta activitat econòmica i tècnica: el polígon industrial de la ciutat.
  • Persona que té o dirigeix una indústria:és d'una família d'industrials del suro.