Definicions Català

  • De l'individu o que hi està relacionat.
  • Que és d'una sola persona o que ho fa servir només una persona: seients individuals. sin:  personal
  • individuals  Partit d'alguns jocs de pilota en què s'enfronta un jugador contra un altre: avui comença el campionat dels individuals de tennis.