Definicions Català

  • Que es desvia d'un recorregut o camí directe.
  • Que ha estat produït per una causa que tenia una altra finalitat: deixar de fumar provoca un estalvi indirecte de diners.