Definicions Català

  • Falta d'interès, atracció o repulsió per alguna cosa: sent una gran indiferència per la música.