Definicions Català

  • Dada o informació que serveix per conèixer les característiques o la intensitat d'un esdeveniment o per determinar-ne l'evolució futura: les contradiccions de la declaració del testimoni eren un indici que no deia la veritat. sin:  indicador
  • Fet o circumstància que permet deduir l'existència d'una cosa que no es coneixia directament: el fum és indici de foc.