Definicions Català

  • Relatiu als territoris que van formar les colònies espanyoles a Amèrica.
  • [persona] Que va emigrar a Amèrica a la recerca de fortuna i s'hi va enriquir.
  • Teixit de cotó, sol o mesclat amb altres fibres, estampat per una sola cara.