Definicions Català

  • Que no està definit o determinat d'una manera clara i exacta: a la manifestació hi havia un nombre indeterminat de persones. sin:  indefinit
  • gramàtica [article, adjectiu, pronom] Que indica que una persona o cosa no és definida o no és concreta. sin:  indefinit