Definicions Català

  • Que no respecta les normes morals establertes, especialment les de caràcter sexual.