Definicions Català

  • Donar la força necessària perquè una cosa es mogui: la força del motor impulsa l'automòbil.
  • Donar la força o l'ajut necessaris perquè una cosa creixi o es desenvolupi: el govern vol impulsar la creació de llocs de treball. sin:  estimular
  • Proporcionar l'ànim o la força necessaris perquè algú faci alguna cosa. sin:  animar,  estimular