Definicions Català

  • Quantitat de diners que cada ciutadà i cada empresa ha de donar a l'estat per contribuir a la despesa pública: l'IVA és l'impost sobre el valor afegit. sin:  càrrega