Definisi Catalan

  • Territori o estat format per diversos països sotmesos a una autoritat i governats per un emperador: l'Imperi bizantí.
  • Període històric durant el qual un territori o estat té aquesta forma de govern: l'Imperi romà va ser una època fonamental per a la cultura occidental.
  • Període històric durant el qual un territori o estat és governat per un emperador: l'imperi de Juli Cèsar.
  • Empresa o conjunt d'empreses amb gran poder econòmic i influència comercial i que pertany a un sol propietari o propietària: l'imperi navilier d'un ric armador grec.
  • Domini o influència que exerceix una cosa sobre les altres: l'imperi dels diners té molt poder.