Definicions Català

  • Actuar fent la mateixa cosa que algú altre: sempre imita la germana gran. sin:  estrafer,  mimar
  • Tenir un aspecte exterior semblant al d'algú altre o al d'una altra cosa: algunes roques imiten figures d'animals o de formes humanes.