Definicions Català

  • Capacitat de formar en la ment idees, relacions i representacions de coses materials o abstractes: és una narradora de contes amb una gran imaginació. sin:  fantasia
  • Sensació o idea falsa que no existeix sinó en la ment: aquesta propera apujada del sou em penso que és imaginació teva. sin:  fantasia