Definicions Català

  • Semblança que hi ha entre les característiques de dues o més persones o coses: tothom ha de tenir igualtat d'oportunitats.
  • matemàtiques Expressió matemàtica de l'equivalència que hi ha entre dues quantitats o funcions: l'expressió x - y = 32 és una igualtat.