Definicions Català

  • Formar una idea a la ment, especialment si és útil per resoldre alguna cosa o com a punt de partida d'algun projecte: Henry Ford va idear el sistema de producció en sèrie d'automòbils. sin:  concebre,  pensar