Tanımları Katalanca

  • Qualitat d'una persona que li fa treure importància a les virtuts i als mèrits propis i reconèixer els seus defectes i errors. sin:  modèstia
  • Manca de mitjans econòmics o d'importància social. sin:  modèstia