Definicions Català

  • [persona] Que resta importància a les pròpies virtuts i als propis mèrits i reconeix els seus defectes i errors. sin:  modest
  • [acte, actitud] Que demostra humilitat per part de la persona que el fa: va agrair als seus companys l'ajut que li havien ofert amb unes humils paraules.
  • Que no té mitjans econòmics i pertany a una classe social baixa: ara és milionari però va néixer en una família humil.