Definicions Català

  • [persona] Que no enganya i que fa el que s'ha de fer: un venedor honest no intenta vendre't qualsevol cosa a qualsevol preu. sin:  honrat
  • [persona] Que és decent i que respecta els bons costums i la moral. sin:  enter,  honrat