Definicions Català

  • Expressió que es fa servir per saludar: hola!, com estàs?
  • Expressió que es fa servir per manifestar sorpresa o estranyesa: hola!, hola!, així que et cases?