Definicions Català

  • Propietat rural d'una persona o d'una família: té una hisenda d'una gran extensió. sin:  heretat
  • Conjunt de possessions i riqueses que té una persona: heretarà tota la hisenda del seu pare. sin:  cabal
  • A l'Estat espanyol, ministeri que s'encarrega de recaptar els impostos i d'administrar els béns i les riqueses de l'estat.