Definicions Català

  • química Element químic que es presenta en la natura en forma de gas incolor i inodor, que és altament inflamable, i que forma l'aigua junt amb l'oxigen: el símbol de l'hidrogen és H.