Definicions Català

  • Droga molt tòxica derivada de la morfina que acostuma a presentar-se en forma de pols blanca: el consum de l'heroïna crea addicció.
  • Persona admirada per la seva valentia o per haver aconseguit una cosa molt difícil.
  • Persona que destaca en un acte o en un esdeveniment: va ser l'heroïna de la festa, tothom l'aplaudia.
  • Personatge de més importància en una obra literària, en una llegenda o en una pel·lícula: a les pel·lícules d'aventures, al final sempre guanya l'heroi.
  • En la mitologia grecoromana, fill d'un déu i d'un ésser humà.