Definicions Català

  • Qualitat de la persona que realitza una acció que requereix un gran valor o aconsegueix una cosa molt dificil d'assolir.
  • Acció admirable que exigeix un gran coratge o és molt difícil d'aconseguir.