Definicions Català

  • Conjunt de béns, diners i drets que una persona deixa legalment a una altra quan mor. sin:  llegat,  patrimoni
  • Procés mitjançant el qual es transmeten una sèrie de característiques, de pares a fills, a través dels gens: hi ha malalties que es transmeten per herència.
  • Conjunt de béns espirituals, obres o idees que es reben dels antecessors: l'herència de la Grècia antiga és molt important en la nostra cultura. sin:  llegat