Definicions Català

  • Conjunt de béns, drets i crèdits que algú posseeix.
  • Posseir una cosa o tenir-la com a pròpia. sin:  heure,  tenir
  • S'usa, junt amb el participi de qualsevol verb, per formar els temps compostos, que denoten que l'acció, el procés o l'estat expressat pel verb principal ja ha acabat: quan va arribar, jo ja havia dinat; he anat a Mataró.