Definicions Català

  • Proporció o correspondència adequada entre dues o més coses: en aquest quadre hi ha una gran harmonia de colors.
  • Relació de concordança d'opinions o d'interessos entre dues o més persones: aquell matrimoni sempre estava en bona harmonia.
  • Unió i combinació de sons simultanis que resulta agradable a l'oïda.
  • música Tècnica i art de formar i disposar els acords.
  • De l'harmonia o que hi té relació: una composició harmònica.
  • música So agut que acompanya un so fonamental i que es produeix de forma natural per ressonància.