Definicions Català

  • Capacitat per fer bé, amb facilitat i rapidesa, una cosa que és més difícil per als altres: té molta habilitat per al dibuix.
  • Cosa que fa una persona o un animal hàbil: el malabarista del circ ens va sorprendre amb les habilitats que ens va fer.