Definicions Català

  • Fet de proveir una persona o una cosa de tot allò que sigui necessari per adonar-la, protegir-la o complementar-la: aquest any, quasi tots els veïns han participat en el guarniment dels carrers per a la festa major.
  • Accessori que serveix per adonar, protegir o complementar una persona o una cosa.
  • guarniments  Conjunt de corretges, collar, brida, sella, etc., que es posa a les cavalleries per muntar-les, carregar-les o per transportar alguna cosa.