Definicions Català

  • Fer que una persona recuperi la salut, que desaparegui la malaltia que pateix o una ferida: el xarop que li va receptar el metge li va guarir la tos. sin:  curar,  sanar