Definicions Català

  • Acció de guarir o guarir-se.