Definicions Català

  • Vigilar una persona o una cosa per protegir-la i tenir-ne cura: els pastors guarden els ramats a la muntanya.
  • Vigilar que una persona o una cosa estigui en un lloc adequat o en un estat determinat per preservar-la o mantenir-la: els gelats s'han de guardar al congelador, si no es desfan.
  • Deixar una cosa per a més endavant o per quan sigui necessària: si arribes abans que jo al teatre, guarda'm un lloc. sin:  reservar
  • guardar-se  Preservar-se d'algú o d'alguna cosa o evitar de fer alguna cosa: guarda't de convidar-lo a la festa.