Definicions Català

  • Fet de guardar o de vigilar algú o alguna cosa perquè no rebi cap mal, no es perdi o no fugi: de nits, els vigilants fan torns de guarda. sin:  guàrdia
  • Persona que es dedica a vigilar algú o alguna cosa: la Maria és guarda de seguretat en un museu.