Definicions Català

  • Observar i vigilar atentament un indret determinat: estigues al balcó guaitant el carrer per veure si arriben. sin:  badar,  mirar
  • Dirigir i fixar la vista sobre algú o alguna cosa amb atenció per veure-ho bé. sin:  mirar