Definicions Català

  • Que està dividit en graus.
  • Persona que ha assolit un grau determinat d'estudis, especialment universitaris.
  • Títol acadèmic que s'aconsegueix en completar algun cicle d'estudis, especialment universitaris. graduat escolar Títol atorgat a les persones que han acabat amb èxit els estudis primaris exigits per la llei.