Definicions Català

  • Conjunt de qualitats per les quals una persona o una cosa resulta agradable o divertida. sin:  atractiu,  encant,  encís
  • En la religió cristiana, ajut i assistència que Déu dóna als humans perquè aconsegueixin la salvació.
  • Perdó o indult d'una pena que concedeix el cap de l'estat, o qui té autoritat per fer-ho, a una persona condemnada.
  • gràcies  Expressió que s'usa per agrair alguna cosa a algú: gràcies per ajudar-me amb la mudança.