Definicions Català

  • anatomia Obertura que es troba a la part de dalt de la laringe: la glotis s'obre quan respirem.