Definicions Català

  • Bossa de goma o d'un altre material flexible que s'omple d'aire o d'un gas menys pesat que l'aire, i queda amb una forma arrodonida: els nens fan servir els globus per jugar.
  • Objecte que té forma esfèrica o rodona.
  • En els còmics, tros de text, encerclat amb una línia que surt de la boca del personatge que parla, on hi ha escrit el que aquest personatge diu o pensa. sin:  bafarada