Definicions Català

  • Donar un fort impuls a una cosa per projectar-la en una direcció, generalment cap a l'aire. sin:  llançar,  tirar
  • Expulsar violentament per la boca tot el que es té dins l'estómac. sin:  vomitar
  • gitar-se  Ajaure's o estirar-se algú al llit.