Definicions Català

  • Tràmit que s'ha de dur a terme per aconseguir o resoldre una cosa: per demanar una beca s'han de fer diverses gestions.
  • Conjunt d'operacions que es realitzen per dirigir i administrar un negoci o una empresa.