Definicions Català

  • Recipient gran de terrissa, vidre o metall, d'obertura ampla, generalment amb bec i nansa, que serveix per posar-hi flors o líquids: el gerro de l'aigua. sin:  pitxer
  • Recipient en forma de copa que s'utilitza per decorar.