Definicions Català

  • Persona que munta a cavall: participaran 35 genets a la carrera.