Definicions Català

  • Capaç de generar, produir o crear una cosa nova.