Definicions Català

  • Que és comú a la totalitat o a la major part dels individus d'un conjunt o de les parts d'un tot: la idea general d'un llibre ens informa del seu contingut.
  • Que és poc precís i no entra en detalls: ho va explicar de manera general.
  • Que és molt freqüent o comú: és un costum molt general.
  • Membre de l'exèrcit o de l'aviació que pertany a la categoria més alta.