Definicions Català

  • Posseir una cosa, una condició o una circumstància favorable: gaudir de bona salut; gaudeix d'un bon jardí a casa seva.
  • Sentir gran plaer o alegria per la possessió o la realització d'una cosa: l'he gaudit molt, aquest llibre. sin:  fruir
  • gaudir-se  Treure profit d'una cosa que és d'una altra persona: no se'n gaudirà, de casa meva, si jo no vull.