Definicions Català

  • Líquid inflamable, incolor, que s'obté del petroli i que es fa servir com a carburant: gasolina sense plom. sin:  benzina,  essència