Definicions Català

  • Seguretat que s'ofereix que una cosa es realitzarà o passarà: la seva paraula és la millor garantia, perquè sempre compleix el que promet.
  • Compromís, generalment escrit, que adquireix el venedor d'un aparell d'arreglar gratuïtament les avaries que tingui aquest durant un període de temps determinat, com a seguretat del seu bon funcionament: la rentadora té cinc anys de garantia.
  • Quantitat de diners o objecte de valor que es dóna per assegurar el compliment d'una obligació o d'un pagament: li he donat el rellotge d'or com a garantia. sin:  fiança,  penyora